Prezes - Stanisław Błoński

Wiceprezes - Stanisław Gudyma

Sekretarz - Roman Płatek

Skarbnik - Alicja KluzPozostali członkowie zarządu:

- Halina Boberska

- Jan Matkowski

- Wacław Tomaszek

- Bolesław Włodarczyk