Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Wojewody Dolnośląskiego, Pawła Hreniaka,

zapraszam wszystkich członków i sympatyków Związku Sybiraków III RP

do uczestniczenia w obchodach 156. rocznicy Powstania Styczniowego.

Uroczystość odbędzie się 20.01.2019 (niedziela) wg programu j.n.:

- godz. 12.00 - Msza Św. za Ojczyznę w Kościele Garnizonowym we Wrocławiu (z udziałem orkiestry wojskowej),

- przy tablicy będą miały miejsce przemówienia, apel poległych, salwa honorowa i złożenie kwiatów.

Serdecznie zapraszam

Stanisław Błoński - Prezes Związku Sybiraków III RP
Klub Muzyki i Literatury

Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

www.klubmil.pl, tel. + 48 506 85 50 00

oraz

Związek Sybiraków

III Rzeczypospolitej Polskiej

zapraszają na spotkanie poświęcone

Tradycji związanej z Bożym Narodzeniem
wśród Polonii Syberyjskiej

w prelekcji

prof. Sergiusza Leończyka

19 stycznia (sobota)

2019 roku o godz. 17.00

Wstęp wolnyWprowadzenie: Stanisław Błoński

Goście specjalni: Andrzej Drogoń, Bolesław Włodarczyk, Sergiusz Leończyk


Ryszard Sławczyński (ur. 1962) – animator kultury, publicysta, podróżnik, miłośnik Odry, popularyzator kultury Kresów Wschodnich. Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Podyplomowe Studium Dziennikarskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1999 roku założył i prowadzi Oficynę Wydawniczą Akwedukt, gdzie wydaje poezję oraz literaturę wspomnieniową o tematyce kresowej. Autor jedynej w polskim piśmiennictwie antologii wierszy z motywem rzeki „ Kiedy Ty mówisz Odra” (Wrocław 1999). Interesuje się Kresami, które często odwiedza. Pierwsza wyprawa odbyła się jeszcze w okresie trwania Rosji Sowieckiej w 1987 roku (Lwów, Buczacz, Krzemieniec, Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy). Celem tej podróży było również przyjrzenie się z bliska pierestrojce. Autor licznych wystaw fotograficznych o tematyce kresowej min. w Panoramie Racławickiej i Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Wygłasza na temat Kresów prelekcje połączone z pokazami multimedialnymi. W 2012 roku przez miesiąc przebywał w Kazachstanie, gromadząc materiały na temat Polaków zesłanych tam, decyzją władz sowieckich w 1936 roku z okolic Żytomierza, Winnicy i Kamieńca Podolskiego. Owocem tej podróży jest film „Polacy na Stepach Kazachstanu”. W 2014 roku opublikował album pt. „Samochodem przez Kresy. Miejsca sercu bliskie“. W 2018 roku opublikował broszurę pt. „O dniach kultury polskiej w Chakasji na Syberii”. W konkursie ogłoszonym przez Urząd Miejski Wrocławia oraz redakcję „Gazety Wrocławskiej” otrzymał prestiżowy tytuł „ Życzliwy Wrocławianin 2009”. W 2013 roku odznaczony medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich“ przez Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich w Warszawie. Honorowy członek Dolnośląskiego Towarzystwa im. F. Chopina we Wrocławiu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na uroczystość w dniu 25 listopada 2018 (niedziela)


o godz. 12.00 będzie sprawowana Msza święta w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety,

po której odbędzie się uroczyste odsłonicie tablicy memoratywnej w hołdzie Matkom,

w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


Fundator: IPN Oddział WROCLAW

Inicjator: Związek Sybiraków III RP
Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na prezentację książki Sergiusza Leończyka pt. ''Cmentarze polskie na Uralu i Syberii''

Słowo wprowadzające Ryszard Sławczyński
7 maja (poniedziałek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Sergiusz Leończyk, pracownik naukowy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jest autorem 4 książek i ponad 100 artykułów naukowych w językach polskim i rosyjskim. W roku 2017 wydał monografię "Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku", Warszawa 2017, ss. 328. Wieloletni Prezes Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki Chakasji, redaktor ogólnorosyjskiego kwartalnika polonijnego "Rodacy" (www.rodacynasyberii.pl). Członek A.P.A.J.T.E w Paryżu (Europejskie Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy).


Historia powstania polskich cmentarzy na terenie Uralu i Syberii związana jest przede wszystkim z pojawieniem się Polaków w azjatyckiej części Imperium Rosyjskiego. Pierwsze cmentarze zostały założone z inicjatywy kościoła katolickiego, który od początku XIX w. Swoją działalność prowadził w dużych centrach Syberii – w Irkucku i w Tomsku. Na katolickich cmentarzach oprócz Polaków byli pochowani Niemcy, Litwini oraz przedstawiciele innych narodowości wyznania rzymskokatolickiego, jednakże średnia liczba polskich grobów na syberyjskich cmentarzach katolickich wynosiła około 90%. W tych miastach, w których nie było odrębnych katolickich cmentarzy – na miejskim cmentarzu była wyznaczona oddzielna strefa dla pochówku katolików.