81. Rocznica zsyłki na Sybir

Szanowni Czytelnicy,

Zarząd Gł. Zw. Sybiraków III RP przypomina, że zbliża się dzień 13.04.2021,

który jest 81. rocznicą masowych wywózek Polaków z Kresów Wschodnich II

RP w głąb Związku Sowieckiego (druga w 1940 roku zsyłka na Sybir).

W związku z tym w dniu

13.04.2021 (wtorek) o godz. 18.30

w kościele św. Bonifacego przy Pl. Strzeleckim,

nasz Kapelan ks. prałat dr Wojciech Tokarz odprawi Mszę św. w dwóch intencjach:

  • - dziękczynną – za szczęśliwy powrót do Ojczyzny oraz otrzymane inne łaski przez Sybiraków i ich rodziny,
  • - błagalną – za miłosierdzie Boże dla zmarłych, ażeby mogli oglądać Boga oraz błogosławieństwo na dalsze dni życia dla żyjących Sybiraków i ich rodzin.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Główny Związku Sybiraków III RP
Szanowni i Drodzy

Członkowie Związku Sybiraków III RP, jak również Jego

Przyjaciele i Dobroczyńcy a także wszyscy Czytelnicy naszej strony

http://sybiracytrzeciejrp.org

Niech Zmartwychwstały Chrystus

błogosławi Waszym Domom i Rodzinom.

Niech Was obdarzy Pokojem, którego tak bardzo spragnieni jesteśmy

w trudnym czasie zmagań z konsekwencjami pandemii.

Niech Wasze Święta Paschalne, jak i następująca po Nich Oktawa

będą piękne i radosne

a blask Zmartwychwstania niech przyniesie nam wszystkim

Błogosławione Owoce Ducha Świętego.

Zarząd Główny Związku Sybiraków III RP
Naszemu Sekretarzowi, Romanowi Płatkowi,

przekazujemy szczere i głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci Jego Ojca, Witolda Płatka.

Zapewniamy o naszej modlitwie za Zmarłego

oraz o łączności duchowej z całą Rodziną

i wszystkimi, których ta śmierć dotknęła.

Non omnis moriar

Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących. (Ps.116,9)

pozostali Członkowie Zarządu ZS III RP
Wielce Szanowna Pani

Dorota Kozak-Rybska

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Męża

Jarosława Rybskiego.

Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Pani oraz pogrążonej w żałobie Rodzinie.

Zapewniamy o naszej modlitwie za Zmarłego i pokładamy nadzieję w Bogu, że

Szanowny Jarosław będzie chodził w obecności Boga w krainie żyjących (Ps.116,9)

Non omnis moriar

Z głębokim szacunkiem i wdzięcznością za okazaną wielokrotnie dobroć naszemu Związkowi -

Członkowie Zarządu Głównego Związku Sybiraków III RP
Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących. (Ps.116,9)

Naszemu Kapelanowi, ks. prał. Wojciechowi Tokarzowi,

przekazujemy szczere i głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci brata - śp. ks. prał. Wincentego Tokarza,

budowniczego kościoła w parafii św. Andrzeja Ap. na Stabłowicach,

a zarazem pierwszego i długoletniego proboszcza tej parafii (1984-2020).

Zapewniamy o naszej łączności duchowej z całą Rodziną Zmarłego

i wszystkimi, których ta śmierć dotknęła.

Członkowie Zarządu Głównego Związku Sybiraków III RP


Msza św. żałobna odbędzie się w dniu 29.07.2020 (środa) w kościele przy ul. Boguszowskiej 84 (Wrocław – Stabłowice) pod przewodnictwem J.E. ks. abp. Józefa Kupnego.

Po Eucharystii Ciało zmarłego księdza prałata zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku, na Cmentarzu Osobowickim, gdzie około godz. 1300 odbędą się uroczystości pogrzebowe.
[Rozmiar: 100190 bajtów]
KOMUNIKAT Zarządu Głównego Związku Sybiraków III R P

W czwartek, 21 maja b.r. odbył się pogrzeb S.P.

Krystyny Gudymy,

żony wiceprezesa naszego Związku Stanisława Gudymy.

Głębokie wspomnienia o S. P. Zmarłej wygłosił na nim Ks Prał. dr Wojciech Tokarz, Kapelan Związku.

W dniu 24 maja (niedziela) zostanie odprawiona Msza Św. w intencji Zmarłej

w kościele Św Bonifacego o godz 12.00.

Mszę Św. będzie celebrował Czcigodny Ks Kapelan Wojciech Tokarz
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci żony wiceprezesa Z.G. Związku Sybiraków III RP

Stanisława Gudymy

Wyrazy głębokiego współczucia składamy Naszemu Przyjacielowi oraz pogrążonej w żałobie Szanownej Rodzinie.

Ludzie, których kochamy, zawsze odchodzą za wcześnie, ale z o s t a j ą na zawsze, bo pozostaje po nich ślad w naszych sercach.

Pokładamy nadzieję w Bogu, że przyjmie do Swojego Orszaku Drogą Krystynę , a Osobom przeżywającym ból da siły do jego pokonania. Non omnis moriar.

Członkowie Zarządu Głównego

Msza św. żałobna odbędzie się w kaplicy cmentarnej Osobowice w dniu 21.05.2020 r. o g. 1440
KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO!

Uprzejmie informujemy, że ustalony został nowy termin odbycia nadzwyczajnego walnego zebrania w miejsce uprzednio przewidzianego na dzień 25 kwietnia 2020 r.

Nowy termin przyjęto na dzień 06 czerwca 2020 r. - pod warunkiem, że obowiązujące przepisy będą na to wówczas zezwalały.

Życzymy wszystkim wytrwałości oraz dobrego zdrowia.

Za Zarząd Stanisław Błoński – prezes Roman Płatek - sekretarz
Zarząd Związku Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej

serdecznie zaprasza na prezentację książki p.t.:


Syberyjskie peregrynacje, w poszukiwaniu zaginionej tożsamości.


Prezentacji dokona Autor - Bolesław Włodarczyk,

długoletni v-ce prezes Związku Sybiraków III RP.


Dzień: 16.12.2019 o godz. 17:00

Miejsce: Civitas Cristiana, Wrocław, ul. Kuźnicza 11-13


Gościem specjalnym będzie prof. Sergiusz Leończyk

współpracujący z Autorem w zakresie szczegółów rosyjskich.

(wstęp wolny, możliwość zakupu książki z dedykacją Autora)
SZANOWNI SENIORZYInformujemy, iż dzięki przychylności Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, który wyasygnował środki na edukację i aktywizację społeczną seniorów - w siedzibie Związku Sybiraków III R.P. we Wrocławiu ul. B. Chrobrego 11(wejście od Jagiellończyka), będzie dyżurował mgr Witold Wojsznis* – radca prawny z ponad 40-letnim doświadczeniem zawodowym.

Kontynuacją edukacji o charakterze powszechnym, będzie zaplanowany na 10 grudnia b.r., wykład: Sprzedaż i usługi dla seniorów. Bariery i zagrożenia oraz jak ich uniknąć.


Dyżury odbywać się będą we wtorki i czwartki od godz. 15. do 18. (do końca bieżącego roku).


Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do skorzystania z zaoferowanych możliwości, t.j.:

- wizyt osobistych w siedzibie Związku,

- uzyskania porad telefonicznych (tel. 71 321 91 41; 500 434 183),

- uczestnictwa w przydatnym dla seniorów wykładzie (10.12.2019)

Pan Witold Wojsznis od połowy lat 90-tych kieruje wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Federacji Konsumentów, gdzie dotychczas udzielił ponad 100.000 porad, wystosował 18.000 interwencji pisemnych i sporządził ponad 2.500 pozwów sądowych dla konsumentów, a wszelka pomoc była świadczona  profesjonalnie i skutecznie.

Doświadczyło tego wielu naszych członków, którzy skorzystali z porad indywidualnych  i  prelekcji, które w sposób praktyczny wyjaśniały i przygotowywały do tego – jak uniknąć zagrożeń i barier na złożonym rynku, gdzie nadmiar dóbr i usług, pogoń za zyskiem i walka konkurencyjna - skłania sprzedawców i usługodawców do czynów godzących w żywotne interesy konsumentów – przy bardzo liberalnym podejściu, a czasem wręcz bezsilności i bezradności  wyspecjalizowanych organów Państwa, takich jak np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Inspekcja Handlowa.Sekretarz ZS III RP - Roman Płatek

Prezes ZS III RP - Stanisław Błoński
Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Wojewody Dolnośląskiego, Pawła Hreniaka,

zapraszam wszystkich członków i sympatyków Związku Sybiraków III RP

do uczestniczenia w obchodach 156. rocznicy Powstania Styczniowego.

Uroczystość odbędzie się 20.01.2019 (niedziela) wg programu j.n.:

- godz. 12.00 - Msza Św. za Ojczyznę w Kościele Garnizonowym we Wrocławiu (z udziałem orkiestry wojskowej),

- przy tablicy będą miały miejsce przemówienia, apel poległych, salwa honorowa i złożenie kwiatów.

Serdecznie zapraszam

Stanisław Błoński - Prezes Związku Sybiraków III RP

Klub Muzyki i Literatury

Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

www.klubmil.pl, tel. + 48 506 85 50 00

oraz

Związek Sybiraków

III Rzeczypospolitej Polskiej

zapraszają na spotkanie poświęcone

Tradycji związanej z Bożym Narodzeniem
wśród Polonii Syberyjskiej

w prelekcji

prof. Sergiusza Leończyka

19 stycznia (sobota)

2019 roku o godz. 17.00

Wstęp wolnyWprowadzenie: Stanisław Błoński

Goście specjalni: Andrzej Drogoń, Bolesław Włodarczyk, Sergiusz Leończyk


Ryszard Sławczyński (ur. 1962) – animator kultury, publicysta, podróżnik, miłośnik Odry, popularyzator kultury Kresów Wschodnich. Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Podyplomowe Studium Dziennikarskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1999 roku założył i prowadzi Oficynę Wydawniczą Akwedukt, gdzie wydaje poezję oraz literaturę wspomnieniową o tematyce kresowej. Autor jedynej w polskim piśmiennictwie antologii wierszy z motywem rzeki „ Kiedy Ty mówisz Odra” (Wrocław 1999). Interesuje się Kresami, które często odwiedza. Pierwsza wyprawa odbyła się jeszcze w okresie trwania Rosji Sowieckiej w 1987 roku (Lwów, Buczacz, Krzemieniec, Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy). Celem tej podróży było również przyjrzenie się z bliska pierestrojce. Autor licznych wystaw fotograficznych o tematyce kresowej min. w Panoramie Racławickiej i Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Wygłasza na temat Kresów prelekcje połączone z pokazami multimedialnymi. W 2012 roku przez miesiąc przebywał w Kazachstanie, gromadząc materiały na temat Polaków zesłanych tam, decyzją władz sowieckich w 1936 roku z okolic Żytomierza, Winnicy i Kamieńca Podolskiego. Owocem tej podróży jest film „Polacy na Stepach Kazachstanu”. W 2014 roku opublikował album pt. „Samochodem przez Kresy. Miejsca sercu bliskie“. W 2018 roku opublikował broszurę pt. „O dniach kultury polskiej w Chakasji na Syberii”. W konkursie ogłoszonym przez Urząd Miejski Wrocławia oraz redakcję „Gazety Wrocławskiej” otrzymał prestiżowy tytuł „ Życzliwy Wrocławianin 2009”. W 2013 roku odznaczony medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich“ przez Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich w Warszawie. Honorowy członek Dolnośląskiego Towarzystwa im. F. Chopina we Wrocławiu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na uroczystość w dniu 25 listopada 2018 (niedziela)


o godz. 12.00 będzie sprawowana Msza święta w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety,

po której odbędzie się uroczyste odsłonicie tablicy memoratywnej w hołdzie Matkom,

w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


Fundator: IPN Oddział WROCLAW

Inicjator: Związek Sybiraków III RP
Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na prezentację książki Sergiusza Leończyka pt. ''Cmentarze polskie na Uralu i Syberii''

Słowo wprowadzające Ryszard Sławczyński
7 maja (poniedziałek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Sergiusz Leończyk, pracownik naukowy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jest autorem 4 książek i ponad 100 artykułów naukowych w językach polskim i rosyjskim. W roku 2017 wydał monografię "Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku", Warszawa 2017, ss. 328. Wieloletni Prezes Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki Chakasji, redaktor ogólnorosyjskiego kwartalnika polonijnego "Rodacy" (www.rodacynasyberii.pl). Członek A.P.A.J.T.E w Paryżu (Europejskie Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy).


Historia powstania polskich cmentarzy na terenie Uralu i Syberii związana jest przede wszystkim z pojawieniem się Polaków w azjatyckiej części Imperium Rosyjskiego. Pierwsze cmentarze zostały założone z inicjatywy kościoła katolickiego, który od początku XIX w. Swoją działalność prowadził w dużych centrach Syberii – w Irkucku i w Tomsku. Na katolickich cmentarzach oprócz Polaków byli pochowani Niemcy, Litwini oraz przedstawiciele innych narodowości wyznania rzymskokatolickiego, jednakże średnia liczba polskich grobów na syberyjskich cmentarzach katolickich wynosiła około 90%. W tych miastach, w których nie było odrębnych katolickich cmentarzy – na miejskim cmentarzu była wyznaczona oddzielna strefa dla pochówku katolików.