W związku z nadchodzącym Świętem Bożego Narodzenia

Zarząd Główny Związku Sybiraków III. RP

składa Członkom, Wsółpracownikom i Osobom Wspomagającym nasz Związek

serdeczne życzenia zamiany codziennych problemów na pełnię radości z kolejnej Rocznicy Narodzin Boga – Człowieka.

Życzymy również szczęśliwego 2024 Roku.

Niech Nowonarodzony Jezus – dawca wszelkiego dobra

przyniesie Państwu zdrowie osobiste a także rodzinne

w spokojnej, naszej ukochanej, Ojczyźnie

z poszanowaniem wiary i tradycji.
WSPOMNIENIE

Związek Sybiraków III RP ma zaszczyt przytoczyć pośmiertne wspomnienie św. pamięci Reginy Kolesińskiej, która we wrześniu b.r., w wieku 97 lat, odeszła w objęcia Bożej Opieki

Św. p. Regina urodziła się w 1926. roku w ukochanym przez Nią Wilnie, w rodzinie Jana i Ludwiki Stachowicz, z którzy zostali wywiezieni, przez Sowietów, na Sybir.

Po II Wojnie Światowej św. p. Regina, wraz z najbliższą rodziną, została osiedlona we Wrocławiu. W PRL była szykanowana i uwięziona na wiele miesięcy przez UB, gdzie doznała dużo krzywd i cierpień, które bohatersko przeżyła.

Była jedną z pierwszych działaczek Solidarności we Wrocławiu. Do ostatnich lat swojego życia wspierała czynnie organizacje wolnościowe i patriotyczne.

Mieliśmy przyjemność wielokrotnie gościć św. p. Reginę w naszym Związku. Dała się poznać jako Osoba wielkiego ducha, honoru, miłości do Ojczyzny i wiary katolickiej a przy tym pogodna i pełna empatii do ludzi. Pozostanie głęboko w naszej pamięci.

Jesteśmy pełni ufności, że Stwórca obdarował św. p. Reginę Kolesińską miejscem w Krainie Wiecznej Szczęśliwości.
Zarząd Główny Związku Sybiraków III RP

informuje, że w siedzibie Związku przy ul. Jagiellończyka

w poniedziałek - 11.04.2022 o godz. 10:30

odbędą się pokazy dwóch, ważnych dla narodu polskiego, filmów:

obraz1 (39 kB)

Serdecznie zapraszamy

PROPOZYCJA ZORGANIZOWANIA POKAZU FILMÓW DOKUMENTALNYCH l PRELEKCJI

1. Projekcja filmu „Hieronim Bednarski. Wyklęty z czerwonej wsi" - czas 36 min.

Film zdobył w Gdyni nagrodę główną na Festiwalu Filmowym Niepokorni Niezłomni Wyklęci.

Losy Hieronima Bednarskiego, pochodzącego ze Zwięczycy koło Rzeszowa żołnierza AK, uczestnika Akcji Burza, a po wojnie działającego w antykomunistycznym podziemiu, skazanego na śmierć w 1953 roku. Przeniesienie jego szczątków do rodzinnej Zwięczycy spotkało się z protestem grupy mieszkańców tej miejscowości.

2. Prelekcja autora filmu i ewentualne pytania widzów - czas 10-15 min.

3. Projekcja filmu "Walerian Tumanowicz. Historia nie tylko rodzinna" - czas 32 min.

Walerian Tumanowicz pochodził z rodziny polskich Ormian. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Uczestniczył w wojnie z Bolszewikami 1920 r. Po wybuchu II WŚ w stopniu majora, brał udział w największej bitwie obronnej nad Bzurą. W1940 r. zorganizował Inspektorat AK Mielec. Kierował akcją rozbicia więzienia Gestapo i uwolnienia 143 torturowanych więźniów. Od 1945 r. działał w organizacji „NIE" zrzeszeniu „ Wolność i Niezawisłość". Sądzony w pokazowym procesie Zarządu Głównego WIN oraz PSL Skazany na karę śmierci i stracony w 1947 r. Do dzisiaj nie odnaleziono miejsca pochówku.

4. Wypowiedź, podsumowanie i pytania widzów-czas 10-15 min. Przewidywany czas całego wydarzenia ok. 1 godz. 40 min.
Zarząd Główny Związku Sybiraków III RP zawiadamia,

że z naszej inicjatywy w dniu

11.03.2022 o godz. 18:30


w Kościele p.w. św. Bonifacego we Wrocławiu

zostanie odprawiona Msza Św.

w intencji pokoju w Ukrainie i ofiar prowadzonej tam wojny.

Mszy Św. będzie przewodniczył kapelan naszego Związku

ks. prałat Wojciech Tokarz,


który zaprasza wiernych także na Drogę Krzyżową o godz. 1800.
Świadkowie Historii

(spotkania cykliczne)


W dniu 04.09.2021 roku w Czytelni Kombatanta przy Związku Sybiraków III RP,

odbyło się pierwsze, w jesiennej edycji, spotkanie tematyczne.

Spotkanie poprowadził pan Prezes Stanisław Błoński a prelekcję wygłosił

pan Roman Płatek (sekretarz zarządu naszego Związku).


Temat prelekcji: „Działalność Muzeum Narodowego we Wrocławiu w latach 1986-1989 od podszewki”.

Pan Roman był w owym czasie pracownikiem Muzeum Narodowego,

co uwiarygadnia Go jako Świadka Historii.

Spotkanie było ciekawe. Oprócz oficjalnej działalności

Oprócz oficjalnej działalności wystawienniczej,

dowiedzieliśmy się o kulisach działania tej placówki kultury w tamtym czasie.

Uczestnicy spotkaniu żywo reagowali na zasłyszane treści, weryfikowali je i zadawali pytania.

Długo dyskutowano później między sobą i z prelegentem.


Poniżej kilka fotografii z naszego spotkania

obraz1 (417 kB)

obraz2 (736 kB)

resized_20210921_112228 (263 kB)

resized_20210921_112245 (29 kB)

resized_20210921_112249 (52 kB)

resized_20210921_112557 (64 kB)

resized_20210921_114336 (12 kB)

resized_20210921_131806 (53 kB)

obraz3 (626 kB)
PORADY PRAWNE

Z satysfakcją informujemy o wznowieniu świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego

Pana Witolda Wojsznisa

i zwiększeniu zakresu tej pomocy o wszystkie problemy o charakterze prawnym,

które nurtują Członków Związku Sybiraków III R.P.


Na początek przewidziane są dyżury poradnicze raz w miesiącu.

Miejsce i termin dyżurów jeszcze nie jest ustalony.

Można jednak, na bieżąco, umówić się telefonicznie z Panem Witoldem (nr tel: 500 434 183)

na dogodny dla zainteresowanego termin, w miejscu wyznaczonym przez Pana Witolda.


Zachęcamy do korzystania z pomocy tego doświadczonego i empatycznego prawnika,

który od dziesiątków lat działa skutecznie w instytucjach pomocowych Wrocławia.
210614-18-plakat (153 kB)
Naszemu Przyjacielowi i Dobroczyńcy,

reżyserowi Henrykowi Jureckiemu,

składamy głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci Jego Mamy, Janiny Jureckiej,

Matki czworga dzieci,

Sybiraczki (1940 – 1946 w Kraju Krasnojarskim).

Zapewniamy o naszej modlitwie za Zmarłą

i pokładamy nadzieję w Bogu, że przyjmie Mamę

do swojej Krainy Wiecznej Szczęśliwości.

Non omnis moriar

Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących. (Ps.116,9)

Członkowie Zarządu ZS III RP
Hołd i chwała naszym Matkom

Z okazji Dnia Matki, dnia 26 maja 2021 r. o godz. 10.00, w Kościele Garnizonowym p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów pod TABLICĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ, która została odsłonięta i poświęcona 25 listopada 2018 r. w tej świątyni w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
TABLICA oddaje symbolicznie hołd wszystkim Polskim Matkom, które na przestrzeni bogatej historii naszej Ojczyzny, a szczególnie w latach rozbiorów, wojen, ludobójstwa i prześladowań zaszczepiły swoim dzieciom i utrwalały w nich wartości chrześcijańskie oraz wiarę w zwycięstwo dobra – czyniąc to heroicznie w warunkach ekstremalnych.
Skromna uroczystość odbędzie się z udziałem przedstawicieli Duchowieństwa, Fundatora tej TABLICY – Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN Oddział we Wrocławiu oraz inicjatorów powstania i umieszczenia trwałego upamiętnienia w Kościele Garnizonowym tj. Związku Sybiraków III R.P.
81. Rocznica zsyłki na Sybir

Szanowni Czytelnicy,

Zarząd Gł. Zw. Sybiraków III RP przypomina, że zbliża się dzień 13.04.2021,

który jest 81. rocznicą masowych wywózek Polaków z Kresów Wschodnich II

RP w głąb Związku Sowieckiego (druga w 1940 roku zsyłka na Sybir).

W związku z tym w dniu

13.04.2021 (wtorek) o godz. 18.30

w kościele św. Bonifacego przy Pl. Strzeleckim,

nasz Kapelan ks. prałat dr Wojciech Tokarz odprawi Mszę św. w dwóch intencjach:

  • - dziękczynną – za szczęśliwy powrót do Ojczyzny oraz otrzymane inne łaski przez Sybiraków i ich rodziny,
  • - błagalną – za miłosierdzie Boże dla zmarłych, ażeby mogli oglądać Boga oraz błogosławieństwo na dalsze dni życia dla żyjących Sybiraków i ich rodzin.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Główny Związku Sybiraków III RP
Szanowni i Drodzy

Członkowie Związku Sybiraków III RP, jak również Jego

Przyjaciele i Dobroczyńcy a także wszyscy Czytelnicy naszej strony

http://sybiracytrzeciejrp.org

Niech Zmartwychwstały Chrystus

błogosławi Waszym Domom i Rodzinom.

Niech Was obdarzy Pokojem, którego tak bardzo spragnieni jesteśmy

w trudnym czasie zmagań z konsekwencjami pandemii.

Niech Wasze Święta Paschalne, jak i następująca po Nich Oktawa

będą piękne i radosne

a blask Zmartwychwstania niech przyniesie nam wszystkim

Błogosławione Owoce Ducha Świętego.

Zarząd Główny Związku Sybiraków III RP
Naszemu Sekretarzowi, Romanowi Płatkowi,

przekazujemy szczere i głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci Jego Ojca, Witolda Płatka.

Zapewniamy o naszej modlitwie za Zmarłego

oraz o łączności duchowej z całą Rodziną

i wszystkimi, których ta śmierć dotknęła.

Non omnis moriar

Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących. (Ps.116,9)

pozostali Członkowie Zarządu ZS III RP
Wielce Szanowna Pani

Dorota Kozak-Rybska

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Męża

Jarosława Rybskiego.

Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Pani oraz pogrążonej w żałobie Rodzinie.

Zapewniamy o naszej modlitwie za Zmarłego i pokładamy nadzieję w Bogu, że

Szanowny Jarosław będzie chodził w obecności Boga w krainie żyjących (Ps.116,9)

Non omnis moriar

Z głębokim szacunkiem i wdzięcznością za okazaną wielokrotnie dobroć naszemu Związkowi -

Członkowie Zarządu Głównego Związku Sybiraków III RP
Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących. (Ps.116,9)

Naszemu Kapelanowi, ks. prał. Wojciechowi Tokarzowi,

przekazujemy szczere i głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci brata - śp. ks. prał. Wincentego Tokarza,

budowniczego kościoła w parafii św. Andrzeja Ap. na Stabłowicach,

a zarazem pierwszego i długoletniego proboszcza tej parafii (1984-2020).

Zapewniamy o naszej łączności duchowej z całą Rodziną Zmarłego

i wszystkimi, których ta śmierć dotknęła.

Członkowie Zarządu Głównego Związku Sybiraków III RP


Msza św. żałobna odbędzie się w dniu 29.07.2020 (środa) w kościele przy ul. Boguszowskiej 84 (Wrocław – Stabłowice) pod przewodnictwem J.E. ks. abp. Józefa Kupnego.

Po Eucharystii Ciało zmarłego księdza prałata zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku, na Cmentarzu Osobowickim, gdzie około godz. 1300 odbędą się uroczystości pogrzebowe.
[Rozmiar: 100190 bajtów]
KOMUNIKAT Zarządu Głównego Związku Sybiraków III R P

W czwartek, 21 maja b.r. odbył się pogrzeb S.P.

Krystyny Gudymy,

żony wiceprezesa naszego Związku Stanisława Gudymy.

Głębokie wspomnienia o S. P. Zmarłej wygłosił na nim Ks Prał. dr Wojciech Tokarz, Kapelan Związku.

W dniu 24 maja (niedziela) zostanie odprawiona Msza Św. w intencji Zmarłej

w kościele Św Bonifacego o godz 12.00.

Mszę Św. będzie celebrował Czcigodny Ks Kapelan Wojciech Tokarz
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci żony wiceprezesa Z.G. Związku Sybiraków III RP

Stanisława Gudymy

Wyrazy głębokiego współczucia składamy Naszemu Przyjacielowi oraz pogrążonej w żałobie Szanownej Rodzinie.

Ludzie, których kochamy, zawsze odchodzą za wcześnie, ale z o s t a j ą na zawsze, bo pozostaje po nich ślad w naszych sercach.

Pokładamy nadzieję w Bogu, że przyjmie do Swojego Orszaku Drogą Krystynę , a Osobom przeżywającym ból da siły do jego pokonania. Non omnis moriar.

Członkowie Zarządu Głównego

Msza św. żałobna odbędzie się w kaplicy cmentarnej Osobowice w dniu 21.05.2020 r. o g. 1440
KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO!

Uprzejmie informujemy, że ustalony został nowy termin odbycia nadzwyczajnego walnego zebrania w miejsce uprzednio przewidzianego na dzień 25 kwietnia 2020 r.

Nowy termin przyjęto na dzień 06 czerwca 2020 r. - pod warunkiem, że obowiązujące przepisy będą na to wówczas zezwalały.

Życzymy wszystkim wytrwałości oraz dobrego zdrowia.

Za Zarząd Stanisław Błoński – prezes Roman Płatek - sekretarz
Zarząd Związku Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej

serdecznie zaprasza na prezentację książki p.t.:


Syberyjskie peregrynacje, w poszukiwaniu zaginionej tożsamości.


Prezentacji dokona Autor - Bolesław Włodarczyk,

długoletni v-ce prezes Związku Sybiraków III RP.


Dzień: 16.12.2019 o godz. 17:00

Miejsce: Civitas Cristiana, Wrocław, ul. Kuźnicza 11-13


Gościem specjalnym będzie prof. Sergiusz Leończyk

współpracujący z Autorem w zakresie szczegółów rosyjskich.

(wstęp wolny, możliwość zakupu książki z dedykacją Autora)
SZANOWNI SENIORZYInformujemy, iż dzięki przychylności Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, który wyasygnował środki na edukację i aktywizację społeczną seniorów - w siedzibie Związku Sybiraków III R.P. we Wrocławiu ul. B. Chrobrego 11(wejście od Jagiellończyka), będzie dyżurował mgr Witold Wojsznis* – radca prawny z ponad 40-letnim doświadczeniem zawodowym.

Kontynuacją edukacji o charakterze powszechnym, będzie zaplanowany na 10 grudnia b.r., wykład: Sprzedaż i usługi dla seniorów. Bariery i zagrożenia oraz jak ich uniknąć.


Dyżury odbywać się będą we wtorki i czwartki od godz. 15. do 18. (do końca bieżącego roku).


Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do skorzystania z zaoferowanych możliwości, t.j.:

- wizyt osobistych w siedzibie Związku,

- uzyskania porad telefonicznych (tel. 71 321 91 41; 500 434 183),

- uczestnictwa w przydatnym dla seniorów wykładzie (10.12.2019)

Pan Witold Wojsznis od połowy lat 90-tych kieruje wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Federacji Konsumentów, gdzie dotychczas udzielił ponad 100.000 porad, wystosował 18.000 interwencji pisemnych i sporządził ponad 2.500 pozwów sądowych dla konsumentów, a wszelka pomoc była świadczona  profesjonalnie i skutecznie.

Doświadczyło tego wielu naszych członków, którzy skorzystali z porad indywidualnych  i  prelekcji, które w sposób praktyczny wyjaśniały i przygotowywały do tego – jak uniknąć zagrożeń i barier na złożonym rynku, gdzie nadmiar dóbr i usług, pogoń za zyskiem i walka konkurencyjna - skłania sprzedawców i usługodawców do czynów godzących w żywotne interesy konsumentów – przy bardzo liberalnym podejściu, a czasem wręcz bezsilności i bezradności  wyspecjalizowanych organów Państwa, takich jak np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Inspekcja Handlowa.Sekretarz ZS III RP - Roman Płatek

Prezes ZS III RP - Stanisław Błoński
Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Wojewody Dolnośląskiego, Pawła Hreniaka,

zapraszam wszystkich członków i sympatyków Związku Sybiraków III RP

do uczestniczenia w obchodach 156. rocznicy Powstania Styczniowego.

Uroczystość odbędzie się 20.01.2019 (niedziela) wg programu j.n.:

- godz. 12.00 - Msza Św. za Ojczyznę w Kościele Garnizonowym we Wrocławiu (z udziałem orkiestry wojskowej),

- przy tablicy będą miały miejsce przemówienia, apel poległych, salwa honorowa i złożenie kwiatów.

Serdecznie zapraszam

Stanisław Błoński - Prezes Związku Sybiraków III RP

Klub Muzyki i Literatury

Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

www.klubmil.pl, tel. + 48 506 85 50 00

oraz

Związek Sybiraków

III Rzeczypospolitej Polskiej

zapraszają na spotkanie poświęcone

Tradycji związanej z Bożym Narodzeniem
wśród Polonii Syberyjskiej

w prelekcji

prof. Sergiusza Leończyka

19 stycznia (sobota)

2019 roku o godz. 17.00

Wstęp wolnyWprowadzenie: Stanisław Błoński

Goście specjalni: Andrzej Drogoń, Bolesław Włodarczyk, Sergiusz Leończyk


Ryszard Sławczyński (ur. 1962) – animator kultury, publicysta, podróżnik, miłośnik Odry, popularyzator kultury Kresów Wschodnich. Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Podyplomowe Studium Dziennikarskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1999 roku założył i prowadzi Oficynę Wydawniczą Akwedukt, gdzie wydaje poezję oraz literaturę wspomnieniową o tematyce kresowej. Autor jedynej w polskim piśmiennictwie antologii wierszy z motywem rzeki „ Kiedy Ty mówisz Odra” (Wrocław 1999). Interesuje się Kresami, które często odwiedza. Pierwsza wyprawa odbyła się jeszcze w okresie trwania Rosji Sowieckiej w 1987 roku (Lwów, Buczacz, Krzemieniec, Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy). Celem tej podróży było również przyjrzenie się z bliska pierestrojce. Autor licznych wystaw fotograficznych o tematyce kresowej min. w Panoramie Racławickiej i Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Wygłasza na temat Kresów prelekcje połączone z pokazami multimedialnymi. W 2012 roku przez miesiąc przebywał w Kazachstanie, gromadząc materiały na temat Polaków zesłanych tam, decyzją władz sowieckich w 1936 roku z okolic Żytomierza, Winnicy i Kamieńca Podolskiego. Owocem tej podróży jest film „Polacy na Stepach Kazachstanu”. W 2014 roku opublikował album pt. „Samochodem przez Kresy. Miejsca sercu bliskie“. W 2018 roku opublikował broszurę pt. „O dniach kultury polskiej w Chakasji na Syberii”. W konkursie ogłoszonym przez Urząd Miejski Wrocławia oraz redakcję „Gazety Wrocławskiej” otrzymał prestiżowy tytuł „ Życzliwy Wrocławianin 2009”. W 2013 roku odznaczony medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich“ przez Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich w Warszawie. Honorowy członek Dolnośląskiego Towarzystwa im. F. Chopina we Wrocławiu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na uroczystość w dniu 25 listopada 2018 (niedziela)


o godz. 12.00 będzie sprawowana Msza święta w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety,

po której odbędzie się uroczyste odsłonicie tablicy memoratywnej w hołdzie Matkom,

w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


Fundator: IPN Oddział WROCLAW

Inicjator: Związek Sybiraków III RP
Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na prezentację książki Sergiusza Leończyka pt. ''Cmentarze polskie na Uralu i Syberii''

Słowo wprowadzające Ryszard Sławczyński
7 maja (poniedziałek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Sergiusz Leończyk, pracownik naukowy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jest autorem 4 książek i ponad 100 artykułów naukowych w językach polskim i rosyjskim. W roku 2017 wydał monografię "Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku", Warszawa 2017, ss. 328. Wieloletni Prezes Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki Chakasji, redaktor ogólnorosyjskiego kwartalnika polonijnego "Rodacy" (www.rodacynasyberii.pl). Członek A.P.A.J.T.E w Paryżu (Europejskie Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy).


Historia powstania polskich cmentarzy na terenie Uralu i Syberii związana jest przede wszystkim z pojawieniem się Polaków w azjatyckiej części Imperium Rosyjskiego. Pierwsze cmentarze zostały założone z inicjatywy kościoła katolickiego, który od początku XIX w. Swoją działalność prowadził w dużych centrach Syberii – w Irkucku i w Tomsku. Na katolickich cmentarzach oprócz Polaków byli pochowani Niemcy, Litwini oraz przedstawiciele innych narodowości wyznania rzymskokatolickiego, jednakże średnia liczba polskich grobów na syberyjskich cmentarzach katolickich wynosiła około 90%. W tych miastach, w których nie było odrębnych katolickich cmentarzy – na miejskim cmentarzu była wyznaczona oddzielna strefa dla pochówku katolików.