Donacje


Związek Sybiraków III RP otrzymał w roku 2017 dofinansowanie

w formie dotacji w wysokości 10 000,00 zł

od Gminy Wrocław

na realizację zadania publicznego:

Wykorzystanie technologii informatycznych do pogłębienia wiedzy o sybirakach.
Związek Sybiraków III RP otrzymał w roku 2018 dofinansowanie

w formie dotacji celowej w wysokości 17 000,00 zł od Gminy Wrocław

na dofinansowanie działalności Czytelni

oraz

realizację obchodów 25-lecia utworzenia

Związku Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej