Spis wolumenów o tematyce związanej z Sybirakami i z Katyniem

 1. Agresja 17 września 1939 studium aspektów politycznych, Jerzy Łojek, Warszawa 1990
 2. Baza ”Topór” i sowieckie łagry, Wspomnienia z lat 1939 – 1956, Edward Polak, Świdnica 1991
 3. Białe noce i czarne dnie, Romuald Wiernik, Wrocław 1995
 4. Biuletyn katyński nr 40, Włodzimierz Kalicki, Kraków 1995
 5. Biuletyn katyński nr 45, Witold Banaś, Kraków 2000
 6. Bóg jest wyżej, dom jest dalej, Adam Bień
 7. Co było potem..? (kontynuacja Ufaj, że wrócę ) , Ryszard Gaik, Wrocław 2001/2002
 8. Cztery z tysiąca, Cezary Chlebowski, Warszawa 1981
 9. Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSSR 1939 - 1945
 10. Długa droga do Polski (wspomnienia Sybiraka), Józef Bykowski,
 11. Dolnośląski Informator Sybiraków, Wrocław 1997
 12. Dramat Katyński, Czesław Madajczyk, Warszawa 1989
 13. Droga krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach II wojny światowej 1939 1945,ks.Bp. Wincenty Urban,
 14. Drzemiąca Tajga, Hieronim Żygadło, Wrocław 2006
 15. Dzieje sprawy Katynia, Jerzy Łojek, 1987
 16. Exodus zesłańczy , Kazimierz Chyży, Wrocław 1989
 17. Golgota Wschodu, Wojciech Książek, Warszawa 1999
 18. Golgota Wrocławska 1945-1956, oprac. Krzysztof Szwagrzyk, Wrocław 1995
 19. Jak pisklęta z gniazd, Daniel Boćkowski, Warszawa-Wrocław 1995
 20. Katyń, Janusz K. Zawodny, Lublin-Paryż 1989
 21. Katyński labirynt, Wladimir Abramow, Moskwa 1991
 22. Katyń(Lista ofiar i zaginionych, jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk), wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak, Warszawa 1989
 23. Katyń, Miednoje, Charków 2000 r. otwarcie i poświęcenie polskich cmentarzy wojennych, red. Ks. Robert Mokrzycki, Warszawa  2000
 24. Krzak burzanu, Jadwiga Solińska, Lublin 1999
 25. Lista katyńska, oprac. Adam Moszyński, Warszawa 1989
 26. Losy Polaków w ZSSR w latach 1939-1986, Julian Siedlecki, Wrocław 1989
 27. Ludność Polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej, Piotr Żaroń, Warszawa 1990
 28. Mróz ze Wschodu, Zdene’k  Mlyna’r, Warszawa 1989
 29. My deportowani ( Czapski, Herling-Grudziński). Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSSR, oprac. Bogdan Klukowski, Warszawa 1989
 30. My, Sybiracy, Związek Sybiraków Oddział w Łodzi, Łódź 2008
 31. Na nieludzkiej ziemi, Józef Czapski, Warszawa 1990
 32. Od Tajgi Archangielskiej do Kigizji, Adam Chwaliński, Opole 2003
 33. Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921 1939, Mikołaj Iwanow, Warszawa-Wrocław 1991
 34. Polacy w Kazachstanie w latach 1940 -1946, Stanisław Ciesielski, Wrocław 1997
 35. Polska karta Stalina, Karol Grunberg, Toruń 1991
 36. Powrót nie był przewidziany, Helena Radzyńska, Warszawa 2005
 37. Przez Sybir do Polski, albo historia jednego powołania, ks. Józef Buczma, Wrocław 1993
 38. Przez Sybir na Ziemię Gdańską, red. Cecylia Riedl, Gdańsk 2006
 39. Skazani na zagładę, Jan Prorok, Wrocław 1992
 40. Starobielsk w oczach ocalałych jeńców, Ewa Granger- Żarnoch, Szczecin 2001
 41. Syberia raz jeszcze, Andrzej Rozwadowski, Łódź 1993
 42. Syberyjska spiekota, Hieronim Żygadło, Wrocław 2007
 43. Sybiraczka, Jadwiga Solińska, Lublin 2000
 44. Syberyjska odyseja, Aleksander Wierbil, Czarnków 2003
 45. Ślad kuli, Jerzy Morawski, Warszawa – Londyn, 1992
 46. Tułacze dzieci, Weronika Hort (H. Ordonówna), Bejrut 1948
 47. Ufaj, że wrócę , Ryszard Gaik, Wrocław 1992
 48. W cieniu Katynia, Stanisław Swianiewicz, Warszawa 1990
 49. W okowach Tajgi – pamiętniki zesłańca, Eugeniusz Dębowski, Kielce 1992
 50. Wspomnienia, Edward Zimny, Wrocław 2005
 51. Wspomnienia jeńca z Kozielska, ks. Zdzisław Peszkowski, Wrocław 1992
 52. Wspomnienia Sybiraka, Aleksander Wierbil, Czarnków 2002
 53. Wspomnienia Sybiraków, Jerzy Przewłocki t. I –V, Warszawa 1990
 54. Wspomnienia Sybiraków z wakacji u Stalina, Paweł Nowak, Kętrzyn 1990
 55. Z kresów do peczorskich łagrów, Mieczysław Kumorek, Warszawa 1990
 56. Złoty dom, Jadwiga Solińska, Lublin 1996
 57. Zostanie po mnie.. Wspomnienia z „nieludzkich” czasów, Halina Lambert, Drawsko Pomorskie 2006
 58. Zsyłka, Maria J. Łęczycka, Wrocław 1989