Historia Powstania Ruchu Sybiraków


Związek Sybiraków został założony w 1928 roku przez byłych żołnierzy Polskiej Dywizji Syberyjskiej których szlak bojowy przywiódł do Ojczyzny. Honorowym członkiem Związku Sybiraków był Marszałek Polski Józef Piłsudski, który za udział w spisku na życie cara został skazany na 5-letnie zesłanie na Syberię (1887-1892) - najpierw do Kireńska a potem Tunki. Nazwa Związku związana jest ze słowem "SYBIR", który dla zesłańców nie jest pojęciem geograficznym, lecz symbolem represji caratu, a później Stalina i jego następców wobec Polski i Rodaków, zsyłanych do łagrów i więzień na tereny byłego ZSRR. Związek nawiązuje do zesłańczej przeszłości, gdyż zesłania jak cień towarzyszą wszystkim zrywom narodu polskiego, walczącego o suwerenność narodową i państwową. Związek zawiesił swoją działalność w okresie II wojny światowej i czasu PRL -u. Reaktywacja Związku miała miejsce dopiero 1988 r. kiedy to Władza w Polsce pozwoliła już mówić o zsyłkach (deportacjach) z lat 1940-1946 na tereny byłego Związku Radzieckiego, zwanego przez Zesłańców Nieludzką Ziemią.

Opracowała Katarzyna Szymanowska na podstawie: http://zwiazeksybirakow.strefa.pl/